Thỏa Thuận Dịch Vụ Người Dùng
Thỏa thuận Dịch vụ cho Tài khoản Cá nhân của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+"
của Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động "vivo VISION+"
I. Các quy tắc chung
• 1.1 Thỏa thuận này được ký bởi và giữa người dùng và vivo, liên quan đến việc tham gia "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+". "vivo" được hiểu là Công ty TNHH Truyền thông Di động vivo và các đơn vị liên kết cung cấp các dịch vụ liên quan. "Người dùng" được hiểu là người sử dụng các dịch vụ có liên quan theo tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" (sau đây được gọi tắt là "bạn").
• 1.2 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây và hoàn thành quy trình đăng ký theo lời nhắc hiện trên trang web. Bằng cách nhấn vào nút "OK" trong quá trình đăng ký, bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây.
• 1.3 Bạn cần đăng ký một tài khoản để sử dụng dịch vụ của vivo. Sau khi đăng ký thành công, vivo sẽ cho bạn một tài khoản và mật khẩu tương ứng. Vui lòng không tiết lộ tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hành động và sự việc được thực hiện bởi tài khoản của mình.
• 1.4 Trước khi đăng ký và sử dụng tài khoản trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật.
• 1.5 vivo có quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn đọc lại thỏa thuận mới, đồng thời bạn cũng có thể kiểm tra và đọc phiên bản mới nhất của các điều khoản thỏa thuận trên trang dịch vụ liên quan. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ liên quan dưới một tài khoản cá nhân tại trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" khi có sự thay đổi các điều khoản và điều kiện, bạn mặc nhiên được xem là đã chấp nhận các thỏa thuận sửa đổi. Nếu bạn từ chối chấp nhận thỏa thuận đã sửa đổi, các dịch vụ liên quan trong tài khoản cá nhân của bạn trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" sẽ tự động bị hủy trong vòng 48 giờ.
 
II. Bảo mật tài khoản
• 2.1 vivo có quyền sở hữu tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", và bạn sẽ có quyền sử dụng tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" sau khi đăng ký tài khoản. Vui lòng không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực tài khoản cá nhân của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn (chẳng hạn như lịch sử đăng nhập, hồ sơ hoạt động, v.v…). Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả do không bảo mật thông tin cá nhân.
• 2.2 Để xác thực tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", bạn cần cung cấp chính xác thông tin định danh theo quy định của pháp luật. Bạn không có quyền yêu cầu vivo thay đổi thông tin tên thật của mình. Bạn phải tự mình kiểm tra các thông tin nêu trên trước khi cung cấp cho vivo để đảm bảo tính xác thực của thông tin. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra khi điền sai thông tin tên thật của mình.
• 2.3 Nếu không có sự đồng ý của vivo, bạn không được cung cấp, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bán tài khoản cá nhân đã đăng ký trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình dưới mọi hình thức. Nếu tài khoản cá nhân đang sử dụng không do chính bạn đăng ký, bạn phải ngừng sử dụng tài khoản đó ngay lập tức và thông báo cho vivo biết.
• 2.4 Nếu bạn phát hiện tài khoản của mình đang bị người khác sử dụng bất hợp pháp, hoặc tài khoản của bạn có thể gặp rủi ro, bạn phải liên hệ với chúng tôi ngay lập tức thông qua thông tin liên hệ mà chúng tôi đã công bố trên trang web. Đồng thời, bạn phải đồng ý rằng vivo có thể đánh giá liệu tài khoản của bạn có ở trạng thái bất thường hay không, nhằm mục đích kiểm soát rủi ro bảo mật tài khoản và thực hiện các biện pháp để hạn chế tài khoản bất thường trong phạm vi yêu cầu kiểm soát rủi ro.
• 2.5 Bạn sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng tài khoản vivo không đúng cách, và vivo có quyền truy cứu tác nhân nêu trên để chịu trách nhiệm pháp lý.
• 2.6 Trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể đăng ký hủy tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+". Sau khi hủy bỏ, có thể xảy ra những hậu quả như mất dữ liệu và hạn chế dịch vụ. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã biết, hiểu và đồng ý chịu những hậu quả có thể xảy ra của việc hủy tài khoản trước khi bạn đăng ký hủy tài khoản. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem lời nhắc hủy tài khoản.
• 2.7 Để cải thiện tỷ lệ sử dụng tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", nếu bạn không đăng nhập lần đầu tiên trong vòng 30 ngày làm việc sau khi đăng ký tài khoản, hoặc không đăng nhập trong vòng 2 năm, hoặc tài khoản của bạn không hoạt động đúng cách, vivo sẽ có quyền chấm dứt việc sử dụng tài khoản đó.
 • 2.8 Vui lòng lưu ý rằng việc chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản không miễn trừ cho bạn các nghĩa vụ cần phải thực hiện trước khi tài khoản bị hủy hoặc chấm dứt.
 
III. Bảo vệ quyền riêng tư
• Để thực hiện các chức năng dịch vụ của tài khoản, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một phần thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để biết các quy tắc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật.
 
IV. Quy tắc quản lý và sử dụng tài khoản người dùng
• 4.1 Bạn phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành khi sử dụng dịch vụ tài khoản và bạn không được phép sử dụng dịch vụ tài khoản để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc xuất bản bất kỳ thông tin nào vi phạm pháp luật quốc gia và các quy định, chính sách, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi hoặc nội dung sau đây: (a) gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, phá hoại quyền lực chính trị quốc gia hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc; (b) làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia; (c) kích động hận thù hoặc phân biệt chủng tộc hoặc phá hủy sự đoàn kết dân tộc; (d) hủy hoại chính sách tôn giáo quốc gia, hoặc truyền bá tà giáo và mê tín; (e) tung tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội hoặc phá hoại sự ổn định xã hội; (f) phổ biến nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục phạm tội; (g) xúc phạm hoặc vu khống người khác, hoặc xâm phạm quyền và lợi ích của người khác; (h) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh của người khác, trong số các quyền hợp pháp khác; và (i) vi phạm tính liêm chính và trung thực, trật tự công cộng và đạo đức, hoặc các luật và quy định.
• 4.2 Quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của các dịch vụ thuộc về vivo, các nhà cung cấp và các bên được cấp phép. Quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ những nội dung mà bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ (bao gồm tất cả các loại tài liệu, hình ảnh, tác phẩm, v.v.) thuộc về chủ sở hữu của nội dung đó, được bảo vệ bởi luật bản quyền liên quan. Bạn phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của vivo và bất kỳ bên thứ ba nào, và bạn sẽ không sử dụng dịch vụ cho các mục đích thương mại khác ngoài mục đích cá nhân của mình hoặc tiến hành bất kỳ quá trình xử lý bất hợp pháp nào đối với các dịch vụ, bao gồm làm hỏng, thay đổi, dịch ngược hoặc thiết kế ngược.
• Nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện ở đây và gây ra thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, bạn sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm và tổn thất đối với vivo và vivo có quyền xóa và ẩn các nội dung cụ thể và tạm dừng hoặc chấm dứt các dịch vụ đối với bạn. Bạn phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của địa phương khi sử dụng dịch vụ, đồng thời tôn trọng đạo đức và phong tục địa phương. Nếu hành vi của bạn vi phạm pháp luật và quy định địa phương hoặc đạo đức và phong tục tập quán, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ đó.
• 4.3 Sẽ có những tổn thất nhất định đối với bạn khi vivo hạn chế, đóng băng hay chấm dứt việc sử dụng tài khoản của bạn theo Điều khoản và Điều kiện của Giải thưởng, và những tổn thất đó sẽ do bạn tự chịu trách nhiệm, vivo sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
• 4.4 Trong trường hợp bạn không còn sử dụng các dịch vụ dưới tài khoản cá nhân của mình trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", bạn có thể liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của vivo để hủy tài khoản của mình.
 
V. Lưu ý
• 5.1 Các dịch vụ thuộc tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" được cung cấp nguyên vẹn mà không có sự đảm bảo nào được đưa ra. vivo và các đối tác cũng không đưa ra tuyên bố và đảm bảo, rõ ràng hay ẩn ý, về các khía cạnh sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tuyên bố và đảm bảo nào về khả năng tiếp thị, khả năng áp dụng cho các mục đích đặc biệt và không vi phạm, cũng như các tuyên bố và đảm bảo về những tình huống sau: (1) Dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn; (2) Dịch vụ sẽ được cung cấp liên tục, kịp thời và an toàn hoặc không bị lỗi; (3) Bất kỳ thông tin nào bạn nhận được trong quá trình sử dụng dịch vụ là chính xác hoặc đáng tin cậy; (4) Mọi khiếm khuyết hoặc lỗi trong bất kỳ ứng dụng nào là một phần của dịch vụ sẽ được sửa chữa.
• 5.2 vivo không có quyền kiểm soát đối với nhà khai thác mạng của bạn, do đó nó không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về vùng phủ sóng, tính khả dụng của mạng hoặc chất lượng dịch vụ mà nó cung cấp.
• 5.3 Mọi thiệt hại đối với thiết bị của bạn hoặc bất kỳ rủi ro mất dữ liệu hoặc nội dung nào do bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba sẽ do bạn tự chịu trách nhiệm. Trong mọi trường hợp, vivo và nhân viên, người được cấp phép hoặc các đơn vị liên kết sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc các thiệt hại khác) liên quan đến thỏa thuận này hoặc do việc sử dụng hoặc do sử dụng hoặc sử dụng không thành công tài khoản cá nhân của bạn trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+". vivo sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc người dùng sử dụng không chính xác hoặc bất hợp pháp bất kỳ dịch vụ, hiệu suất hoặc chức năng nào do vivo cung cấp. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng tài khoản cá nhân trên trang "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+". Nếu luật và quy định của địa phương có hiệu lực xác định rằng một số điều khoản nhất định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì hiệu lực pháp lý của các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng.
 
VI. Thẩm quyền và áp dụng luật
• 6.1 Mọi tranh chấp hoặc tranh cãi giữa bạn và vivo trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải; nếu thương lượng không thành công, bạn đồng ý gửi tranh chấp hoặc tranh cãi đó lên Tòa án Trọng tài Quốc tế Thâm Quyến (SCIA) để phân xử.
• 6.2 Việc thiết lập, có hiệu lực, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đại lục (không áp dụng cho xung đột luật).
• 6.3 Vì bất kỳ lý do gì, một phần của các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc đối với cả hai bên.
 
VII. Liên hệ vivo
• Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại visionplus@vivo.com nếu có bất kỳ nghi ngờ, nhận xét hoặc đề xuất nào.
• Lưu ý quan trọng: Do sự khác biệt về luật pháp địa phương và sự khác biệt về ngôn ngữ, phiên bản của Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng cho Tài khoản Cá nhân của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" bằng ngôn ngữ địa phương có thể khác với phiên bản này. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
• Bản quyền © vivo Mobile Communications Co., Ltd. 2020-2021. Đã đăng ký Bản quyền.
• Địa chỉ đăng ký: Số 168, Đường Đông Jinghai, Trấn Chang’an, Thành phố Dongguan, Quảng Đông, Trung Quốc.
• Cập nhật: 21/09/2020