Điều Khoản và Điều Kiện của Giải Thưởng
Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+ là cuộc thi chụp ảnh trên điện thoại di động do Công ty TNHH Truyền thông Di động vivo (sau đây gọi là "vivo", "chúng tôi" hoặc "nhà tài trợ") phát động và thực hiện.
1. Bạn chỉ đủ điều kiện tham dự Giải thưởng khi có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và quy định tại quốc gia hoặc khu vực bạn sinh sống.
2. Bạn có quyền chọn tham gia hoặc phản đối việc tham gia Giải thưởng. Việc bạn tham gia một phần hoặc toàn bộ Giải thưởng sẽ được coi là hoàn toàn hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của Điều khoản và Điều kiện, bao gồm các quy định của cuộc thi và các diễn giải được quy định tại đây.
3. Thể lệ chấm giải trong Giải thưởng chỉ áp dụng cho những tác phẩm tuân thủ thể lệ tham dự.
4. Lịch trình của Giải thưởng: Bài dự thi sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Thời gian kết thúc nộp là 24:00 ngày 20 tháng 11 năm 2020 (UTC + 8); và giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 12 năm 2020 (Vui lòng tham khảo phần FQA trên trang Giải thưởng để xem các yêu cầu và cách thức dự thi.); và các giải thưởng sẽ được công bố theo hình thức gửi giấy thông báo công khai từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Ngày hết hạn nộp hồ sơ là 24:00 giờ địa phương Bắc Kinh (UTC + 8) vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Sau ngày kết thúc, vì sự công bằng của Giải thưởng, bạn sẽ không thể tải lên các tác phẩm và sẽ không được phép để thay đổi các tác phẩm bạn đã tải lên. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại visionplus@vivo.com nếu có nhu cầu xóa bất kỳ tác phẩm nào bạn đã tải lên.
5. Tôi có thể tham gia Giải thưởng bằng cách nào? Bạn có thể gửi các tác phẩm của mình đến trang web chính thức của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" tại http://visionplus.vivo.com/. Việc gửi qua email sẽ không được chấp nhận. Khi gửi tác phẩm qua trang web, bạn cần đăng ký và đăng nhập trên trang web bằng tài khoản đã đăng ký của chính mình và ủy quyền cho nhà tài trợ Giải thưởng sử dụng tài khoản làm danh tính duy nhất của bạn để bạn có thể tải lên, kiểm tra và quản lý tác phẩm của mình. Để làm được điều này, nhà tài trợ sẽ thu thập thông tin xác minh tài khoản, tên đăng nhập và ảnh đại diện hồ sơ. Thông tin của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của Giải thưởng.
6. Quy tắc đánh giá: Các tác phẩm mà mọi ứng viên tải lên sẽ được Ban tổ chức xem xét (xem thêm Khoản 9 và 10, phần Các tiêu chí đánh giá) và nếu đủ điều kiện sẽ được lựa chọn để đánh giá sau đó. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, Ban tổ chức và Hội đồng chấm sơ khảo sẽ chọn các ảnh, video vào vòng chung khảo dựa trên vẻ đẹp bố cục, tính sáng tạo của góc quay, ý nghĩa chủ đề, sự phù hợp với chủ đề, v.v ... Các tác phẩm được chọn sẽ được tổng hợp trên trang web http://visionplus.vivo.com/ trước khi Hội đồng chuyên môn lựa chọn các tác phẩm xuất sắc theo cùng tiêu chí (được nêu tại Khoản 9 và 10, phần Các tiêu chí đánh giá). Trong trường hợp bất kỳ tác phẩm nào vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Giải thưởng, hoặc bất kỳ người dùng nào chủ động yêu cầu rời khỏi Giải thưởng, hoặc việc thẩm định và lựa chọn dẫn đến việc bất kỳ ứng cử viên nào cho Giải thưởng bị loại, thì tác phẩm hoặc ứng cử viên tiếp theo sẽ thay thế cho vị trí này.
7. Các tác phẩm được công bố công khai: Những tác phẩm thắng giải được lựa chọn bởi Hội đồng chuyên môn sẽ được công bố công khai trên trang web chính thức của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" (trong vòng 5 ngày), trong đó bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng đều có quyền phản đối các tác phẩm vi phạm quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và gửi thông tin phản đối đến nhà tài trợ qua email (email người nhận: visionplus@vivo.com; chủ đề của email: "Cảnh báo về tác phẩm thắng giải"; và trong nội dung email phải nêu rõ ràng các nguồn, liên kết trang web và các tạp chí hợp lệ). Sau khi các thông tin cảnh báo được chứng minh là đúng sự thật và chính đáng, và các tác phẩm được chứng minh là có hành vi vi phạm như sao chép hoặc ăn cắp, các tác phẩm được đề cập sẽ bị loại khỏi cuộc thi và giải thưởng, đồng thời ứng viên tương ứng sẽ chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan.
8. Số lượng người chiến thắng và giải thưởng:
Nhiếp ảnh gia của năm (1)
Giải thưởng:
Giải vivo VISION+: USD $15,000
Một điện thoại thông minh vivo
Một chứng nhận giải thưởng
Công bố trên ấn phẩm của National Geographic và các triển lãm nhiếp ảnh có liên quan
 
Nhiếp ảnh gia xuất sắc theo Hạng mục (6)
Giải thưởng:
Quỹ sáng tạo vivo VISION+: USD $5,000
Một điện thoại thông minh vivo
Một chứng nhận giải thưởng
Công bố trên ấn phẩm của National Geographic và các triển lãm nhiếp ảnh có liên quan
 
Giải thưởng Danh dự (1)
Giải thưởng:
Quỹ sáng tạo vivo VISION+: USD $1,000
Một điện thoại thông minh vivo
Một chứng nhận giải thưởng
Công bố trên ấn phẩm của National Geographic và các triển lãm nhiếp ảnh có liên quan
 
Các tác phẩm được vào vòng Chung kết (30)
Một điện thoại thông minh vivo
Một chứng nhận giải thưởng
 
* Tất cả số tiền từ Quỹ sáng tạo đã bao gồm thuế.
 
* Chứng nhận giải thưởng do vivo VISION+ và National Geographic cùng công nhận và phát hành.
 
9. Không có yêu cầu về thời gian thực hiện, hoặc về nhãn hiệu hay mẫu mã điện thoại thông minh dùng để thực hiện các tác phẩm. Bạn phải đảm bảo rằng các tác phẩm của mình sở hữu bản quyền độc lập, đầy đủ, được xác định và không có tranh chấp, không vi phạm bất kỳ quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, quyền thương hiệu, quyền chân dung, quyền danh tiếng và quyền riêng tư. 
Các tác phẩm của bạn không được chứa bất kỳ nội dung nào xâm phạm hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền sở hữu trí tuệ và quyền dân sự khác;
• Các tác phẩm của bạn không được làm mất uy tín của nhà tài trợ hoặc của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác dưới bất kỳ hình thức nào;
• Các tác phẩm của bạn không được chứa nội dung không chính xác, thô thiển, khiêu dâm hoặc thể hiện sự thù hận, có ý lan truyền tin đồn và bôi nhọ.
• Các tác phẩm của bạn không được chứa nội dung tuyên truyền định kiến chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào, phân biệt đối xử chống lại bất kỳ chủng tộc nào, thể hiện sự thù hận hoặc tổn thương; cũng như không được chứa nội dung ủng hộ sự phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc lứa tuổi.
• Các tác phẩm của bạn không được chứa nội dung bất hợp pháp, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy tắc, quy định, đạo đức xã hội (nếu có) của bất kỳ khu vực pháp lý nào nơi tác phẩm được thực hiện và gửi đi.
• Các tác phẩm của bạn không được tuyên truyền về ma túy và súng (hoặc một trong hai), không chứa bất kỳ hoạt động nào mang lại cảm giác không an toàn và nguy hiểm, hay bất kỳ thông tin nào mang động cơ chính trị cụ thể. Đồng thời, các tác phẩm của bạn phải phù hợp với hình ảnh và giá trị thương hiệu của nhà tài trợ, đồng thời tuân thủ và đáp ứng các mục đích của cuộc thi.
 
Mỗi ứng viên tham gia cần hiểu rằng tác phẩm của ứng viên khác có thể tương đồng về ý tưởng hoặc quan niệm sáng tạo với các tác phẩm của bạn. Mọi ứng viên phải hiểu và đồng ý rằng họ sẽ không khiếu nại bất kỳ yêu cầu nào đến nhà tài trợ do sự tương đồng về ý tưởng hoặc quan niệm niệm sáng tạo. 
 
Nếu các quy tắc và quy định liên quan cho phép, nhà tài trợ có quyền cuối cùng giải thích tất cả các vấn đề liên quan của Giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của bộ quy tắc chính thức, và kết quả giải thưởng cuối cùng bởi Hội đồng chuyên gia có sức ảnh hưởng ràng buộc đối với cuộc thi này. Việc tham gia cuộc thi cho thấy rằng ứng viên hoàn toàn hiểu và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Giải thưởng và với các quyết định của hội đồng.
Việc tham gia cuộc thi cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản và Điều kiện, nhà tài trợ có quyền loại ứng viên ra khỏi việc thẩm định và lựa chọn. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do bất kỳ ứng viên nào vi phạm Điều khoản và Điều kiện, thì người đó sẽ tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý và nhà tài trợ từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ tranh chấp nói trên.
10. Các tác phẩm chỉ được xử lý bởi điện thoại thông minh (hoặc phần mềm của bên thứ ba được cài đặt trên điện thoại thông minh). Hình ảnh phải ở định dạng jpeg, với cạnh ngắn hơn không dưới 1000 pixels, và dung lượng mỗi dữ liệu đơn lẻ không quá 20 megabytes. Các video clip có thể được chỉnh sửa trên máy tính và phần mềm điện thoại, nhưng phải được quay bằng điện thoại thông minh, mỗi video không quá 500 megabytes, và chỉ định dạng mp4 và mov được chấp nhận.
11. Ứng viên không được sử dụng ảnh hay video do người khác thực hiện như một phần hoặc toàn bộ tác phẩm dự thi của mình dưới bất kỳ hình thức nào, khi phát hiện, nhà tài trợ có quyền loại bỏ tư cách tham gia và các quyền khác của họ. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do ứng viên vi phạm các quy tắc nêu trên, thì người đó sẽ tự chịu toàn bộ trách nhiệm.
12. Cuộc thi sẽ không thu phí hay gửi trả lại bài dự thi cho người tham gia, hình thức dự thi duy nhất được chấp nhận là trên định dạng điện tử. Ứng viên sẽ tự chịu toàn bộ tổn thất và hậu quả nếu tác phẩm của mình không được nộp hoặc bị từ chối, các tác phẩm của họ cũng sẽ không được gửi trả lại và việc gửi tác phẩm lại lần nữa cũng sẽ không được chấp nhận.
13. Ứng viên phải cam kết tuân thủ các quy tắc và quy định có liên quan đến luật và quy định hiện hành của quốc gia nơi người đó sinh sống, đồng thời sẽ không xuất bản hoặc tải lên bất kỳ tác phẩm nào liên quan đến chính trị, khiêu dâm, bạo lực, khủng bố, vi phạm pháp luật và các quy định. Những tác phẩm vi phạm luật và quy định hiện hành hoặc bị nhà tài trợ cho là gây tổn hại đến trật tự công cộng và đạo đức xã hội sẽ bị loại khỏi Giải thưởng.
14. Các tác phẩm không tuân thủ quy định của Giải thưởng sẽ bị loại, đồng thời cũng bị thu hồi giải thưởng nếu được chọn là tác phẩm đạt giải. Nhà tài trợ có quyền thu hồi giải thưởng, huy chương, giấy chứng nhận và các danh hiệu khác, đồng thời công bố việc không tuân thủ và thu hồi trên trang web chính thức của Giải thưởng và các phương tiện truyền thông khác.
15. Các ứng viên đồng ý cho nhà tài trợ và các đơn vị liên kết sử dụng tác phẩm của họ kể từ ngày nộp hồ sơ như một phần của các hoạt động và tài liệu để quảng bá Giải thưởng miễn phí và sử dụng tác phẩm cho các phương tiện truyền thông trực tuyến toàn cầu, báo in, báo in tài liệu, triển lãm nhiếp ảnh, cửa hàng bán lẻ, buổi giới thiệu, phương tiện truyền thông kỹ thuật số, phương tiện truyền thông ngoài trời, cùng các kênh khác để giới thiệu Giải thưởng và nội dung của Giải thưởng. Vì lý do đó, nhà tài trợ sẽ không thông báo riêng cho ứng viên hoặc cần sự đồng ý của ứng viên để sử dụng các tác phẩm của mình.
16. Tất cả các tài liệu trên trang web chính thức của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của các quốc gia trên thế giới. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của vivo, không ai được sử dụng các tài liệu nói trên cho mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm sao chép, sửa đổi, tải lên, đăng, truyền, phân phối, cấp phép, bán hoặc xuất bản. Bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng tài liệu trên trang web chính thức của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân phù hợp sẽ phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của vivo. 
17. vivo sẽ cố gắng hết mức có thể để cung cấp thông tin chính xác và mới nhất trên trang web chính thức của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", tuy nhiên, vivo không thể đảm bảo rằng mọi thông tin là chính xác, không sai sót hay đáng tin cậy, và vivo cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với sự thiếu sót hoặc không chính xác (bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi chính tả và lỗi kỹ thuật) của thông tin.
18. Bạn phải chịu tất cả rủi ro xảy ra khi sử dụng thông tin hoặc tìm kiếm trang web. vivo hay bất kỳ bên nào tham gia vào việc xây dựng trang web, hoặc nhà tài trợ và hỗ trợ cuộc thi, hoặc bên thứ ba và các đối tác liên kết với vivo sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp hay trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại cho máy tính, nhiễm vi-rút, hoặc thiệt hại tài sản khác, phát sinh từ việc truy cập, sử dụng, duyệt hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, ảnh, video hoặc âm thanh nào. Ngoài các mục nêu trên, tất cả nội dung trên trang web đều được cung cấp "nguyên trạng", nhưng sẽ không đưa ra sự đảm bảo rõ ràng hoặc ngầm hiểu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo ngầm nào về khả năng bán, khả năng áp dụng cho một mục đích nhất định hoặc không vi phạm nội dung.
19. Trong trường hợp các tác phẩm của bạn nằm trong danh sách được chọn, nhà tài trợ sẽ liên hệ với bạn qua địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Vì lợi ích này, bạn được yêu cầu gửi bản sao của tác phẩm, thông tin cá nhân, tuyên bố bản quyền, tuyên bố ủy quyền của các các tác phẩm và một số hồ sơ bắt buộc khác. Bản sao của tất cả các tài liệu trên sẽ được ký và sau đó được gửi đến nhà tài trợ. Trong trường hợp thông tin liên hệ bạn cung cấp không chính xác khiến nhà tài trợ không liên lạc được với bạn hoặc nếu bạn nói rõ rằng bạn từ bỏ hoặc không nộp các hồ sơ trên trong thời hạn quy định, hoặc nếu hồ sơ bạn cung cấp không tuân thủ các quy tắc của nhà tài trợ, hoặc vì bất kỳ lý do cá nhân nào của bạn, điều này sẽ được coi là bạn từ bỏ kết quả này và vị trí của bạn sẽ được thay thế bởi ứng viên khác được xếp hạng cao nhất trong số các ứng viên không có trong danh sách được chọn.
20. Bạn phải đồng ý và thừa nhận rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp là đúng sự thật, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện để nhà tài trợ có thể liên hệ với bạn và trao giải thưởng cho bạn. Nhà tài trợ sẽ chỉ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên và trong phạm vi mà luật pháp liên quan cho phép. Vui lòng xem "Chính sách bảo mật" để biết thêm thông tin. Bạn phải đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin cá nhân mình đã cung cấp. Sau khi giải thưởng được công bố, nhà tài trợ sẽ liên hệ với những người thắng cuộc qua email và xác minh thông tin đăng ký của họ. Trong trường hợp thông tin cá nhân không trung thực, không chính xác hoặc không đầy đủ được cung cấp dẫn đến việc nhà tài trợ không thể liên hệ với người chiến thắng trong 7 ngày làm việc thì sẽ xem như người chiến thắng từ bỏ giải thưởng. Và nhà tài trợ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc giải thích nào về sau cho các giải thưởng. Người thắng cuộc phải xác nhận nếu phần thưởng và giải thưởng còn nguyên vẹn khi được nhận. Người thắng cuộc phải thông báo cho nhà tài trợ về những bất thường nếu có trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận giải thưởng. Nhà tài trợ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tai nạn nào gây ra bởi những yếu tố khác ngoài vấn đề chất lượng của giải thưởng, hoặc hành vi cố ý hoặc vô trách nhiệm nghiêm trọng của nhà tài trợ.
21. Giải thưởng được trao sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Trong trường hợp giải thưởng không được trao cho người nhận bởi những trường hợp bất khả kháng, nhà tài trợ có quyền trao một giải thưởng khác có giá trị tương đương với vật phẩm ban đầu, nhưng giải thưởng thay thế cũng không được quy đổi thành tiền mặt. Tất cả phần thưởng tiền mặt của giải thưởng chỉ được trao bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng. Bất kỳ khoản phí bổ sung nào do ngân hàng tính phí sẽ được thanh toán bởi người thắng cuộc theo luật hiện hành của quốc gia nơi người đó sinh sống. Giải thưởng hữu hình (như điện thoại thông minh) và giấy chứng nhận sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ mà người thắng cuộc cung cấp.
22. Hình ảnh của tất cả các giải thưởng mang tính chất tham khảo, các giải thưởng điện thoại có thể có khác biệt, tuy không đáng kể. Nếu có vấn đề về chất lượng của giải thưởng, người thắng giải có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc nhà tài trợ giải thưởng để được đổi trả, thay đổi, sửa chữa theo quy định có liên quan. Trừ khi nhà tài trợ là nhà sản xuất giải thưởng hoặc nhà tài trợ biết được sai sót của giải thưởng nhưng không thông báo cho người thắng cuộc về sai sót, nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho người thắng cuộc về vấn đề chất lượng của giải thưởng.
23. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cuộc thi sẽ do người thắng giải chịu trách nhiệm và nhà tài trợ của vivo sẽ quyết định xem khoản thuế đó có được khấu trừ theo các quy định thuế liên quan hay không. Phí vận chuyển phát sinh từ việc gửi thư nhận giải thưởng sẽ do nhà tài trợ chi trả.
24.  vivo có quyền điều chỉnh các quy tắc nói trên trong phạm vi phù hợp với các tiêu chí liên quan và thông lệ chung của những cuộc thi tương tự. Nếu việc điều chỉnh liên quan đến những thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn, vivo sẽ thông báo cho bạn một cách phù hợp. Bạn cần kiểm tra các Điều khoản và Điều kiện thường xuyên để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về bất kỳ thay đổi nào của vivo. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các quy tắc được thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đã được thay đổi hoặc / và sửa đổi.
25. Mọi tranh chấp có liên quan hoặc phát sinh từ cuộc thi sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng thương lượng hữu nghị trong vòng năm (5) ngày sau ngày bắt đầu thương lượng, cả hai bên đồng ý đệ trình tranh chấp lên Tòa án Trọng tài Quốc tế Thâm Quyến (SCIA) để phân xử. Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ được áp dụng, bất kể nguyên tắc xung đột pháp luật.
26. Vui lòng xem "Câu hỏi thường gặp" để biết thêm thông tin, quy tắc và yêu cầu của Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+.