Chính Sách Bảo Mật
"vivo VISION + Mobile Photography Awards" là một nền tảng dịch vụ (sau đây gọi là "nền tảng") do Công ty TNHH Truyền thông Di động vivo cung cấp (sau đây gọi là "vivo" hoặc "chúng tôi") mà bạn có thể tham gia từ khắp nơi trên thế giới bằng cách tải các tác phẩm nhiếp ảnh di động lên nền tảng này. 
Ở vivo, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo luật và quy định, cũng như các tiêu chuẩn bảo mật hoàn thiện trong ngành. 
• Là một cuộc thi toàn cầu, các tác phẩm và thông tin liên quan mà bạn đã tải lên cho "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" sẽ được giới thiệu trên toàn thế giới dưới sự ủy quyền của bạn. Những người dùng khác có thể xem các tác phẩm, tài khoản, tên người dùng và ảnh hồ sơ của bạn trên trang web của vivo "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+".
• Quá trình đánh giá của "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" sẽ được tiến hành tại Trung Quốc; do đó, các tác phẩm và thông tin liên quan của bạn sẽ được chuyển sang Trung Quốc. Bằng cách tải các tác phẩm lên nền tảng, bạn đồng ý gửi các tác phẩm của mình cho Giải thưởng và ủy quyền cho ban tổ chức vivo ở Trung Quốc đánh giá các tác phẩm của bạn. 
• Để đánh giá các tác phẩm (ảnh hoặc video) bạn đã tải lên, chúng tôi cần thu thập địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của bạn để liên hệ với bạn trong quá trình đánh giá và xác nhận rằng các tác phẩm của bạn tuân thủ các yêu cầu tham gia.
• Để tối ưu hóa hoạt động của nền tảng, thông tin bạn đã cung cấp như tuổi và vị trí của bạn sẽ được phân tích và chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến phân tích thống kê trên hoạt động của nền tảng.
 
1. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
Đăng ký và đăng nhập vào nền tảng
Để tham gia "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", bạn cần đăng ký tài khoản và ủy quyền cho chúng tôi sử dụng thông tin tài khoản của bạn để xác minh danh tính, tạo dấu hiệu nhận dạng duy nhất và quản lý dữ liệu của bạn. Để đạt được mục đích này, chúng tôi sẽ thu thập ID tài khoản, thông tin xác thực tạm thời và vị trí của các dịch vụ tài khoản của bạn (quốc gia hoặc khu vực) và tạo ID người dùng duy nhất của bạn trên nền tảng "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+".
Thêm và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn
Để tham gia Giải thưởng, bạn cần cung cấp thông tin liên hệ. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận với bạn rằng tác phẩm của bạn là nguyên bản; và đối với những người giành chiến thắng giải thưởng, chúng tôi cần cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại di động, địa chỉ email và tài khoản ngân hàng của bạn để trao giải thưởng. Trong trường hợp có bất kỳ khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nào, chúng tôi sẽ liên hệ riêng với bạn để thu thập các bản scan ID hoặc hộ chiếu của bạn. Đồng thời, để xác minh tuổi của bạn có đáp ứng các yêu cầu của Giải thưởng, chúng tôi có thể cần thu thập thông tin tuổi của bạn. Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.
Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trong quá trình tham gia, vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ bạn cung cấp là chính xác. Nếu không, chúng tôi có thể không xác minh được tác phẩm và/hoặc danh tính của bạn, do đó không thể đánh giá, xét duyệt hoặc trao giải cho tác phẩm của bạn.
Tham gia và tải lên các tác phẩm
Bạn có thể tham gia Giải thưởng trước khi"Kết thúc nộp bài dự thi"và chúng tôi sẽ ghi lại thông tin đăng ký của bạn. Các tác phẩm của bạn (ảnh hoặc video) và thông tin liên quan sẽ được thu thập khi tải lên, bao gồm tiêu đề, mô tả, danh mục, địa điểm chụp ảnh, kiểu điện thoại di động và EXIF của ảnh. Những thông tin này cùng với ID "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+"của bạn sẽ được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi ở Trung Quốc để đánh giá tập trung tất cả các tác phẩm được gửi trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho đại diện vivo tại khu vực của bạn, sau đó họ sẽ liên hệ với bạn để xác minh các tác phẩm của bạn và trao giải thưởng. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể tải lên hoặc chỉnh sửa tác phẩm của mình ở "Giai đoạn đánh giá sơ bộ". Bằng cách gửi các tác phẩm nhiếp ảnh trên nền tảng "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+", bạn cho phép chúng tôi tiến hành đánh giá và đánh giá các tác phẩm của bạn ở Trung Quốc.
Nhằm mục đích tiếp thị và quảng bá cho Giải thưởng, chúng tôi sẽ chọn và trưng bày một số tác phẩm trên trang web này hoặc thông qua các kênh hợp tác được ủy quyền trên toàn thế giới.
Ngoài ra, theo ủy quyền của bạn, chúng tôi sẽ trưng bày các tác phẩm đủ điều kiện, tên tài khoản và ảnh hồ sơ của bạn trên trang web này với thế giới. Bạn có thể ủy quyền khi tải tác phẩm lên và sửa đổi ủy quyền đó trong phần "Thư viện". Bạn phải hiểu rằng ủy quyền mới của bạn sẽ chỉ có hiệu lực sau khi sửa đổi và việc chúng tôi sử dụng tác phẩm của bạn như nói trên vẫn sẽ theo ủy quyền cũ mà không bị ảnh hưởng bởi ủy quyền được sửa đổi.
Kiểm tra và quản lý các tác phẩm của bạn
Bằng cách tham gia Giải thưởng, bạn có thể kiểm tra lại thông tin và trạng thái của các tác phẩm đã tải lên của mình trong phần "Thư viện". Bạn có thể sửa lại hoặc xóa tác phẩm của mình trước khi kết thúc thời hạn gửi bài dự thi. Để đảm bảo tính công bằng, bạn sẽ không thể tải tác phẩm mới lên hoặc chỉnh sửa tác phẩm đã tải lên sau khi "Kết thúc nộp bài dự thi" (tức là khi Giải thưởng đã bước vào "Giai đoạn đánh giá sơ bộ"). Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại visionplus@vivo.com để yêu cầu xóa các tác phẩm của mình, hành động này sẽ được coi là sự từ bỏ tư cách của bạn trong Giải thưởng.
Đánh giá tác phẩm
Đối với những người tham gia, các tác phẩm đã tải lên và thông tin liên quan của bạn sẽ được trưng bày cho người dùng toàn cầu sau khi được sự cho phép của bạn hoặc theo thỏa thuận của Giải thưởng. Tất cả người dùng trên khắp thế giới có thể xem tác phẩm của bạn (ảnh hoặc video) và các thông tin liên quan (ví dụ như tiêu đề, hạng mục, vị trí chụp ảnh, mẫu điện thoại di động và mô tả tác phẩm), cũng như thông tin được phép từ tài khoản của bạn, chẳng hạn như tên người dùng, ảnh hồ sơ và vị trí (quốc gia hoặc khu vực).
Đối với những người không tham gia, bạn có thể tìm kiếm và xem các tác phẩm và thông tin liên quan của những người dự thi. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các thông tin giới thiệu tác phẩm dự thi trên các kênh hợp tác liên quan.
Đánh giá, công bố người chiến thắng và trao giải thưởng
Chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá tất cả các tác phẩm được gửi bởi những người tham gia toàn cầu tập trung tại Trung Quốc. Theo sự ủy quyền của người tham gia, các tác phẩm được đánh giá sẽ được trưng bày trên trang web "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" trên toàn thế giới. Sau khi "Kết thúc nộp bài dự thi" (ở "Giai đoạn đánh giá sơ bộ"), chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các tác phẩm và trong quá trình này, chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Ví dụ: khi đánh giá danh sách các tác phẩm, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn qua thông tin liên hệ do bạn cung cấp để xác nhận xem tác phẩm của bạn có phải là nguyên bản và được chụp bằng điện thoại di động vivo hay không.
Nếu tác phẩm của bạn giành được giải thưởng sau "Giai đoạn đánh giá cuối cùng", chúng tôi có thể trưng bày các tác phẩm đoạt giải của bạn trên trang web"Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" hoặc trưng bày và giới thiệu chúng trên các kênh đối tác trực tuyến và ngoại tuyến khi bạn cho phép. Thông tin được công bố có thể bao gồm tác phẩm của bạn (ảnh hoặc video), thông tin tác phẩm (ví dụ: tiêu đề, danh mục, vị trí chụp ảnh, mô tả, kiểu điện thoại di động và EXIF của ảnh) và tên người dùng, quốc gia/khu vực của bạn, và giải thưởng mà bạn giành chiến thắng.
Trong quá trình đánh giá, đại diện của chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Ví dụ, khi đánh giá danh sách các tác phẩm, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn qua thông tin liên hệ do bạn cung cấp để xác nhận xem tác phẩm của bạn có phải là bản gốc và được chụp bằng điện thoại di động vivo hay không; khi tác phẩm của bạn giành được giải thưởng, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn qua thông tin liên hệ do bạn cung cấp để thu thập hoặc xác nhận tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác của bạn để trao giải thưởng.
2. Bảo vệ người chưa thành niên
Bạn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, nếu không, người giám hộ của bạn sẽ phải đồng ý cho việc bạn tham gia Giải thưởng này và các điều khoản và điều kiện liên quan của Giải thưởng. Cha mẹ và người giám hộ cũng phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ trẻ vị thành niên, bao gồm cả việc giám sát việc tham gia này của họ.
3. Dịch vụ của bên thứ ba và truyền dữ liệu xuyên biên giới
Bên cạnh trang web chính thức của Giải thưởng, chúng tôi cũng sẽ trưng bày các tác phẩm và công bố những người chiến thắng giải thưởng thông qua các kênh đối tác trực tuyến và ngoại tuyến của vivo.
Các tác phẩm của bạn, nếu được chọn trong "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+" được tổ chức tại mỗi quốc gia hoặc khu vực, sẽ được đề xuất tham gia Giải thưởng toàn cầu. Những tác phẩm và dữ liệu cá nhân có liên quan này sẽ được chia sẻ với chúng tôi và được quản lý như một phần của Giải thưởng toàn cầu. Ban tổ chức của từng quốc gia hoặc khu vực sẽ chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân thu thập được trong quá trình sơ khảo cuộc thi tại mỗi quốc gia hoặc khu vực.
Chúng tôi sẽ mời các công ty liên kết, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý thông tin đó theo hướng dẫn, tuyên bố  miễn trừ trách nhiệm này và bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh phù hợp nào khác của chúng tôi. Ví dụ: họ sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ vận hành (lựa chọn và tuyên truyền tác phẩm, thông báo công bố và trao giải), đồng thời cung cấp các dịch vụ vận hành, bảo trì và hỗ trợ (bảo trì hệ thống, cập nhật phiên bản hệ thống, thống kê dữ liệu và phân tích). Để đạt được mục đích này, chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân khi cần thiết, chẳng hạn như tên người dùng, tên ID, quốc gia, hồ sơ cá nhân, công việc và mô tả, thông tin liên hệ và tài khoản ngân hàng với các công ty liên kết, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ này. Thông tin như vậy chỉ được sử dụng cho "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+".
"Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+"là giải thưởng toàn cầu, do đó các tác phẩm được chọn sẽ được công bố hoặc triển lãm trên khắp thế giới.
4. Quản lý dữ liệu
Để giúp bạn truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời đảm bảo quyền rút lại sự đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp các chức năng nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bạn có thể truy cập "Hồ sơ cá nhân" bất kỳ lúc nào để cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân bạn đã cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như thông tin liên hệ của bạn. Trước khi "Kết thúc thời hạn dự thi", bạn có thể truy cập "Thư viện" để chỉnh sửa hoặc xóa tác phẩm của mình. Vui lòng xác nhận và đồng ý rằng, để đảm bảo tính công bằng, bạn sẽ không thể tải lên các tác phẩm hoặc chỉnh sửa các tác phẩm đã tải lên nếu Giải thưởng đã bước vào giai đoạn giữa "Kết thúc thời hạn dự thi" và" Giai đoạn đánh giá cuối cùng " (nghĩa là kể từ khi Giải thưởng đã bước vào" Giai đoạn đánh giá sơ bộ "). Nếu bạn cần xóa tác phẩm của mình hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại visionplus@vivo.com. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình, vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức và nhấp vào "Hủy tài khoản" trong "Hồ sơ cá nhân". Trước khi hủy tài khoản, bạn cần xóa tất cả các tác phẩm đã tải lên của mình khỏi nền tảng cuộc thi. Khi việc hủy bỏ có hiệu lực, tất cả thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi trang web. Lần sau khi bạn đăng ký và đăng nhập vào website, hệ thống sẽ ghi nhận bạn là người dùng mới nên bạn sẽ không thể xem được các thông tin đã xóa. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong "6. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi"để sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn.
Thông tin ngoại tuyến khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ tự động bị xóa sau khi kết thúc khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu. Nếu bạn cần sửa đổi hoặc xóa thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong "6. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi".
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, câu hỏi, gợi ý hoặc lời khuyên nào khác về quyền của chủ thể dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại visionplus@vivo.com để thực hiện các quyền liên quan của bạn.
5. Vị trí và thời gian lưu trữ dữ liệu
Tất cả các tài khoản và dữ liệu cá nhân liên quan đến "Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Di Động vivo VISION+"đều được lưu trữ tại Trung Quốc.
Trừ khi pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích có liên quan và sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn sau khi kết thúc thời hạn lưu giữ được nêu dưới đây. Bạn có thể xóa các tác phẩm chưa được đánh giá và những tác phẩm bị loại khỏi danh sách chọn lọc hoặc không giành được bất kỳ giải thưởng nào của mình trong "Thư viện". Khi bạn sửa đổi hoặc xóa tuổi của mình hoặc thông tin liên hệ trong "Hồ sơ cá nhân", chúng tôi sẽ xóa ngay dữ liệu có liên quan của bạn khỏi máy chủ. Bạn có thể yêu cầu hủy tài khoản của mình thông qua chức năng hủy tài khoản của hệ thống, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu công việc của bạn trên nền tảng nếu không có tác phẩm nào của bạn được đưa vào danh sách lựa chọn hoặc được đánh giá. Nếu không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định trong "6. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi "nếu bạn vẫn muốn hủy tài khoản của mình.
Trong thời gian chờ đợi, vivo sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn có liên quan đến công việc trong một khoảng thời gian cần thiết để chúng tôi đạt được các mục đích nêu trong chính sách này, tương đương hai (02) năm, trừ khi được luật pháp yêu cầu và chấp thuận kéo dài thời hạn đó.
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng, dữ liệu có liên quan như địa chỉ email, số điện thoại, khiếu nại, đề xuất và các tác phẩm cá nhân, sẽ được lưu giữ trong năm (5) năm, cho dù tài khoản có bị hủy hay không.
Ngoài ra, trong trường hợp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web và xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý.
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định trong "6. Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào".
6. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gợi ý hoặc lời khuyên nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại visionplus@vivo.com.
Xin lưu ý: Các phiên bản ngôn ngữ của Chính Sách Bảo Mật này có thể khác nhau do sự khác biệt về luật pháp và ngôn ngữ địa phương. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào như vậy, phiên bản bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
Copyright © 2020 vivo Mobile Communication Co.,Ltd. All rights reserved. 
Địa chỉ đăng ký: No.168, Jinghai East Road, Chang’an Town, Dongguan City, Quảng Đông, Trung Quốc.
Cập nhật ngày 21/09/2020